Headshaking

Af Anja Thorup Jensen

Jeg kender en skøn lille hoppe, som desværre lider af Headshaking…

Men hvad er headshaking egentlig? Hvorfor får nogen heste denne lidelse? Og hvad gør man ved den?

Allerede i 1809 er headshaking hos heste blevet beskrevet af dyrlæger. Men på trods heraf er årsagerne til denne lidelse stadig ikke endegyldigt klarlagt.

Symptomer på headshaking

Heste der lider af headshaking slår (som navnet antyder) med hovedet. Hesten kan slå med hovedet i alle retninger. Nogle heste krænger også overlæben op, leger med tungen, gnider mulen mod forben, hegnspæle, eller jorden og/eller stamper i jorden med forbenene. Der kan eventuelt udskilles væske fra hestens tårekanaler, ligesom der også kan løbe en klar eller hvidlig slim fra næseborene.

Ofte forstærkes symptomerne på varme og solrige dage. Og lysfølsomme heste undgår så vidt muligt stærkt sollys ved at søge skygge, forsøge at gemme hovedet under foldkammeraternes haler, eller ved at trykke hovedet ind mod en væg. Også sne kan forstærke symptomerne, formentlig fordi sneen reflektere lyset. Hos nogle heste bliver symptomerne også forværret i blæsevejr, mens blæsevejr mindsker symptomerne hos andre heste. Endvidere kan symptomerne hos nogle heste forstærkes hvis hesten bliver stresset og/eller hvis der ”sker noget nyt”, mens det hos andre heste mindsker symptomerne.

Mønster i forekomsten af headshaking

En undersøgelse af 158 headshakere har vist at headshaking i reglen opstår pludseligt. Knap to tredjedele af de undersøgte heste viste første gang symptomer i løbet af foråret, og symptomerne blev typisk forværret i løbet af sommeren, for så at aftag sidst på året. Hos de resterende heste var symptomerne forholdsvis uændrede hele året. Undersøgelsen viste også, at blandt de heste som viste sæson bestemt headshaking fik 24 % af hestene det værre, forstået på den måde at sæsonen blev længere fra år til år. Men også at symptomerne blev mindre og mindre fra år til år for 7% af hestene.

Årsager til headshaking

Selv om headshaking primært viser sig gennem hestens adfærd, så er lidelsen i reglen aldrig et ”adfærdsproblem”, og der er således ikke tale om at hesten er fræk eller usamarbejdsvillig. Derimod skyldes headshakingen én eller anden form for fysisk lidelse.

Man kender i dag til omkring 60 forskellige årsager til headshaking. Eksempelvis kan headshaking skyldes allergi, mider i ørene, tilstoppede bihuler, betændte tandrødder, luftvejsproblemer, mellemørebetændelse, knuder i bihuler og næsegange, svampeinfektion, frit bevægelige druelegemer i øjets kamre, tandproblemer, slidgigt i tungebenet, problemer med nakkebåndet, knoglesplinter- og ardannelse i hvirvelsøjlen, hormonelle problemer, samt nervesmerter. I forbindelse med nervesmerter er det ofte den såkaldte trigeminus-nerve som giver problemer. Trigeminus-nerven er en tredelt nerve, hvor den ene gren fører sanseimpulser fra huden ned over panden og ud på næseryggen. Den anden gren fører sanseimpulser fra den yderste del af panden, nedover kinden og den yderste del af mulen og overlæben. Den tredje gren fører sanseimpulser fra tindingen ned over underkæben og underlæben. Hvis nerven af én eller anden grund beskadiges kan den ”fortælle” hesten at der er en skade på det område som nerven dækker, selv om dette ikke er tilfældet. Er nerver omkring hesten s øjne beskadiget kan det derfor resultere i at hesten bliver meget lysfølsom, mens irritation forårsaget af partikler eller luftstrømme kan skyldes at nerver omkring næsen/mulen er beskadiget, og følsomhed overfor berøring tyder på at det er de mere perifere nerver som er beskadiget. Hvis hesten typisk begynder headshaking i forbindelse med træning, kan det muligvis skyldes at nogle nerver bliver klemt af blodkar, som udvides når hestens puls stiger. Nervesmerter kan også skyldes skævheder i kraniet eller ryggen, en skade som følge af et fald eller slag mod hovedet, sammenbidningsproblemer, eller at trykket fra biddet påvirker nerver i hestens mund. Også en virusinfektion som fx herpes (EHV) kan efterfølgende resultere i nervesmerter hos hesten.

Er der kønsforskelle i forekomsten af headshaking?

Det ser umiddelbart ud til at ca. dobbelt så mange vallakker som hopper udvikler headshaking, mens headshaking sjældent ses hos hingste. Dette er dog ikke videnskabeligt dokumenteret, og grunden til denne forskel kan meget vel hænge sammen med, at det kun er en meget lille del af hingstene som forbliver hingste, at en del hopper primært går som avlshopper, og at det derfor i højere grad er vallakker som bruges til én eller anden form for sport eller hobby, og det derfor også i højere grad er vallakker som ender med diagnosen headshaking. Hertil kommer, at både hopper og hingste kan bruges til avl, mens vallakker ”ikke kan bruges til andet”, hvis det viser sig at de af den ene eller anden grund ikke er egnet til den brug man oprindeligt havde i tankerne. Herudover er der også en teori om, at den øgede forekomst af headshaking blandt vallakker kan hænge sammen med at vallakker, pga. kasterationen, har en ændret hormonbalance. Men som sagt så mangler der videnskabelige undersøgelser som kan fastslå, om der rent faktisk ér en kønsforskel på forekomsten af headshaking. Og hvis det viser sig at være tilfældet, hvad en sådan kønsforskel så skyldes. Det er dog interessant at bemærke, at hos mennesker rammes kvinder oftere af trigeminus-nervesmerter (som jo udgør én af årsagerne til headshaking hos heste) end mænd gør.

Er der raceforskelle i forekomsten af headshaking?

Også når det gælder forekomsten af headshaking hos forskellige racer er der anekdotisk evidens om at fuldblodsheste, samt heste med en høj andel af fuldblod, i højere grad rammes af headshaking end koldblods heste og ponyer gør. Men også her mangler der videnskabelige undersøgelser som kan underbygge denne teori. Og ligesom det gør sig gældende i forbindelse med eventuelle kønsforskelle, så er det meget tænkeligt at forklaringen hænger sammen med, at heste med en høj andel af fuldblod i langt højere grad bruges til én eller anden form for sport / hobby end koldblodsheste og ponyer gør. Og at det derfor i højere grad er heste med en høj andel af fuldblod, som ender med at få konstateret headshaking. Endvidere viser de mere flegmatiske koldblods- og ponyracer sjældent smerte og ubehag lige så tydeligt som heste med en større andel af fuldblod gør, hvilket ligeledes kan være medvirkende til denne teori om at headshaking især rammer heste med en høj andel af fuldblod. Men som sagt, så mangler der også her videnskabelige undersøgelser som kan fastslå eventuelle raceforskelle, samt mulige årsager, hvis det viser sig at være tilfældet.

Er headshaking arveligt?

Det vides ikke om headshaking er arveligt. Men da der er så mange forskellige årsager til headshaking er det meget muligt af nogle former for headshaking er arvelige, mens andre ikke er.

Hvad kan hesteejeren selv gøre ved mistanke om at ens hest lider af headshaking?

For det første er det vigtigt altid at tilkalde dyrlægen hvis du har mistanke om at din hest/pony ikke er rask, eller ikke trives. Men herudover kan det være en stor fordel at:

 • Føre dagbog, og notere symptomer, symptomernes styrke, samt omstændighederne omkring symptomerne. Fx om der er meget vind, eller meget lys, når symptomerne er værst. Om det kun er når hesten trænes den viser symptomer. Om der er en sammenhæng mellem træningsform, trænings intensitet, eller hvor der trænes.
 • Træne/motionerer hesten uden udstyr for at undersøge om headshakingen eventuelt kan skyldes gener fra udstyret. Eksempelvis kan en dårligt tilpasset saddel give hesten smerter som resulterer i headshaking. Og dækner kan gøre det samme. Også næsebånd har vist sig at kunne give et tryk på hestens næseryg som har kunnet fremkalde og/eller forværre headshaking. Og endelig har det i mange tilfælde vist sig at brug af bidløs trense kan afhjælpe headshaking. Grunden hertil menes at være, at biddet kan forårsage smerte ved konstant at presse mod nerver inden i hestens mund.
 • Lade en anden person ride/træne hesten for at undersøge om der kan være en sammenhæng mellem måden hesten rides/trænes på og hestens headshaking. Det er også mulige at en helt anden form for træning vil kunne hjælpe. Ligesom også mindre, eller eventuelt mere, arbejde i nogle tilfælde vil kunne hjælpe.
 • Træne/motionerer hesten ved meget svag belysning, og evt. også kun lade hesten være ude når det er mørkt, for at undersøge om hestens headshaking kan skyldes lysfølsomhed.
 • Flytte hesten til en anden fold, eller eventuelt til en helt anden stald lidt længere væk. Dette vil muligvis kunne hjælpe heste hvis hestens headshaking skyldes allergi. I denne forbindelse skal nævnes, at især rapsmarker har vist sig at kunne være problematiske for headshakere. Om det er pollen, de insekter som tiltrækkes af rapsen, sprøjtegifte, eller noget helt andet der knytter sig til rapsmarken, som giver problemerne vides ikke.

Hvad kan dyrlægen gøre hvis der er mistanke om at hesten lider af headshaking?

Hvis du har prøvet ovenstående vil dine resultater selvfølgelig være en stor hjælp for dyrlægen, og det er typisk en meget god idé at prøve ovenstående punkter i samråd med din dyrlæge. Men herudover vil dyrlægen lave en klinisk undersøgelse, hvor han/hun undersøger hele hesten ved at se og mærke på den. Herudover kan dyrlægen også bruge forskellige diagnostiske hjælpemidler som fx:

 • At give hesten smertestillende midler i nogle dage – hvis symptomerne forsvinder, er headshakingen smertebetinget. Er dette tilfældet kan dyrlægen undersøge hesten vha. eksempelvis endoskopi, ultralyd, røntgen og computertomografi. Når dyrlægen mener at have fundet årsagen til hestens smerte kan området lokalbedøves for at se om dette er årsagen til hestens headshaking.
 • Give hesten et middel mod allergi – hvis symptomerne forsvinder skyldes headshakingen allergi.
 • Bedøve trigeminus-nerven – hvis symptomerne forsvinder, kan headshakingen skyldes nervesmerter.

Hvordan behandles headshaking?

Behandlingen af headshaking er afhængig af hvad der er årsag til hestens headshaking. Er headshakingen smertebetinget er det selvfølgelig vigtigt at finde –og behandle årsagen til hestens smerter. Skyldes hestens headshaking allergi kan midler mod allergi hjælpe. Skyldes hestens headshaking nervesmerter kan operation være en mulighed. Ved en sådan operation kan man prøve at lave mere plads til nerven hvis den bliver klemt, eller man kan skære nerven helt over således at hesten ikke længere kan føle noget i det berørte område. Forskellige former for medicin, fx mod epilepsi og depression, har også vist sig at kunne hjælpe nogle heste. Men herudover kan man også forsøge sig med følgende:

Mule-net

Der findes forskellige former for net som spændes fast på hovedtøjets/grimens næsebånd og som hænger ned foran mulen. Sådanne mule-net har vist sig at kunne hjælpe en del headshakere, men det vides ikke med sikkerhed hvordan det virker. Maskerne i nettet er generelt for store til at kunne bortfiltrere pollen og andre allergifremkaldende stoffer. Men det er muligt at maskes berøring med mulen/næseborene giver en behagelig kradsende effekt som mindsker hestens irritation. Eller at masken ændrer luft-flowet i hestens næsebor hvorved irritation pga. vind eller partikler i næsegangen mindskes.

Ansigtsmaske

Der findes også forskellige former for ansigtsmasker som kan være til gavn. Skyldes hestens headshaking lysfølsomhed er det vigtigt at vælge en ansigtsmaske som effektivt beskytter hestens øjne mod solens UV-stråler. Er hesten derimod irriteret over insekter omkring dens hoved kan en almindelig ansigtsmaske, fluenet eller ørenet være tilstrækkeligt.

Urter

Selv om det ikke er blevet videnskabeligt undersøgt, så har mange hesteejere rapporteret at forskellige urteblandinger har haft en gavnlig effekt på deres hestes headshaking. Eksempelvis har 60 % af hesteejerne i en undersøgelse, der omfattede 200 headshakere, oplyst at de havde prøvet urteblandinger mod allergi, luftvejsproblemer, immunproblemer eller stress, og at det i over 40% af tilfældene havde hjulpet enten helt eller delvist.

Homøopati

Homøopati er også en mulighed som mange ejere af headshakere har gode erfaringer med, men hvis virkning endnu ikke er blevet videnskabeligt undersøgt. I ovenfornævnte undersøgelse, omfattende 200 headshakere, havde 40 % prøvet homøopati, og heraf havde det i 40% af tilfældene vist sig at hjælpe enten helt eller delvist. Og i en lille tysk undersøgelse viste det sig at 9 ud af 11 heste fik hjælp af en kombination af homøopati og ændrede managementprocedurer. Det er formentlig primært heste hvis headshaking skyldes allergi som kan have gavn af homøopati.

Fysioterapi, kiropraktik, akupunktur, massage mv.

Fysioterapi, kiropraktik, akupunktur, massage mv. har også vist sig at kunne hjælpe nogle heste. Men også på dette område mangler der videnskabelige undersøgelser, som kan fastslå en effekt af behandlingen, samt hvilke typer af headshakere som kan hjælpes med disse former for behandling. Men formentlig er det især heste hvis headshaking skyldes rygproblemer, alvorlige muskelspændinger og lignende, som kan have glæde af sådanne behandlingsformer.

Foderændringer

At lægge hestens hø i blød inden den får det serveret, eller fodre med wrap i stedet for hø, kan muligvis hjælpe heste hvis headshaking skyldes allergi. Ligeledes vil det måske kunne hjælpe at give hesten lokalt produceret honning. Teorien bag dette er, at honningen indeholder små mængder af den pollen som findes i området, og at fodring med denne honning hjælper hesten med at opbygge tolerance over for denne pollen. At undgå at give hesten foder som indeholder sukke og andre raffinerede former for foder, vil muligvis også kunne hjælpe nogle headshakere. Og nogle ejere af headshakere har gode erfaringer med at give tilskud af Magnesium og/eller C vitamin. Men også i forbindelse med fodringen mangler der videnskabelig dokumentation for virkningerne. Endvidere skal man være opmærksom på at det kan være problematisk at give hestene tilskud af forskellige vitaminer og mineraler, da det kan påvirke den indbyrdes balance der er mellem de forskellige vitaminer og mineraler. Sådanne tilskud bør derfor kun gives i samråd med en dyrlæge eller foderekspert.

TIP! Jeg har gode erfaringer med, at de teknikker jeg arbejder med har kunnet hjælpe mange (men desværre ikke alle..) heste der lider af headshaking. Så er du interesseret i at jeg skal komme forbi din hest/pony og se hvad jeg kan gøre for den er du meget velkommen til at kontakte mig på mail: modernehestehold@live.dk eller mobil 61652717.

Referencer / Kilder:

Blythe L.L., Waltrous B.J., Pearson E.G. and Walker L.L. (1990). Otitis media/interna in the horse- a cause of headshaking and skull fractures. Proceedings of the American Association of Equine Practitioners. 36; 517-527.

Cook W.R. (1979a). Headshaking in horses, Part 1. Equine Practice 1 (5); 9-17.

Cook W.R. (1979b). Headshaking in horses, Part 2: History and management tests. Equine Practice 1 (6); 36-39.

Cook W.R. (1980a). Headshaking in horses, Part 3: Diagnostic tests. Equine Practice 2 (1); 31-40.

Cook W.R. (1980b). Headshaking in horses, Part 4: Special diagnostic procedures. Equine Practice 2 (2); 7-15.

Cook W.R. (1999). Pathophysiology of bit control in the horse. Journal of Equine Veterinary Science. 19 (3); 196-204.

Cook W.R. (2000). A solution to the problems for man caused by the bit method of control. Pferdeheilkunde .16; 333-351.

Cook W.R. (2003). Bit-induced pain: A cause of fear, flight and facial neuralgia in the horse. Pferdeheilkunde. 19; 1-8.

Lane J.G. and Mair T.S. (1987). Observations on headshaking in the horse. Equine Veterinary Journal.19 (4); 331-336.

Madigan J.E. and Bell S.A. (1997). Evaluation and treatment of headshaking syndrome. Proceedings of the American Association of Equine Practitioners; 43, 340-342.

Madigan J.E. and Bell S. A. (1998). Characterisation of headshaking syndrome – 31 cases. Equine Veterinary Journal Supplement. 27; 28-29.

Madigan J.E. and Bell S.A. (2001). Owner survey of headshaking in horses. Journal of the American Veterinary Medical Association. 219 (3); 334-337.

Madigan J.E., Kortz G., Murphy C. and Rodger L. (1995). Photic Headshaking in the horse: 7 cases. Equine Veterinary Journal. 27 (4); 306-311.

Mair T. S. (1999). Assessment of bilateral infra-orbital nerve blockage and bilateral infra-orbital neurectomy in the investigation and treatment of idiopathic headshaking. Equine Veterinary Journal. 31 (3), 262-264.

Mair T.S., Howarth S. and Lane J.G. (1992). Evaluation of some prophylactic therapies for the idiopathic headshaker syndrome. Equine Veterinary Journal Supplement. 11; 10-12.

Mair T.S. and Lane J.G. (1990). Headshaking in Horses. In Practice. 12; 183-186.

Mansfield J.R. (1998). Treatment of Equine Allergic diseases with allergy neutralisation: a field study. Journal of Nutritional and Environmental Medicine 8 (4); 329-334.

Mills D.S., Cook S. and Jones B. (2002). Reported response to treatment among 245 cases of equine headshaking.The Veterinary Record. 150; 311-313.

Mills D.S. and Taylor K. (2003). Evaluation of three types of nose net for the treatment of equine headshaking. The Veterinary Record. 152; 41-44.

Moore L.A., Johnson P.J., Messer N.T., Kline K.L., Crump L.M. and Knibb J.R. (1997). Management of headshaking in 3 horses by treatment for protozoal myeloencephalitis. The Veterinary Record. 141; 264-267.

Newton S. A., Knottenbelt D.C. and Eldridge, P. R. (2000). Headshaking in horses: possible aetiopathogenesis suggested by the results of diagnostic tests and several treatment regimes used in 20 cases. Equine Veterinary Journal. 32 (3); 208-216.

Scott S. (2001). Acupuncture and headshaking in horses. Veterinary Times, 6th August 2001, 19-20.

Taylor K., Cook S. and Mills D.S. (2001). A case-controlled study investigating health, management and behavioural features of horses commonly described as headshakers. Ippologia. 12 (3); 29-37.

Wilkins P.A. (1997). Useof an infraorbital nerve block in the diagnosis of headshaking.Proceedings of the American Association of Equine Practitioners. 43; 156-157.

Wilkins P.A. (1997). Cyproheptadine: Medical treatment for photic headshakers. Equine: The compendium for continuing education for the practising veterinarian. 19 (1); 98-111.

Wilkins P.A., Ducharme N.G. and Lesse F.R. (1993). Headshakers: a diagnostic dilemma. In: Proceedings of the American Association of Equine Practitioners. 39; 263-264.

Tip!
Under “Kropsafbalancering” kan du læse mere om de teknikker jeg arbejder med. Hvis du er interesseret i at få mig ud til dig selv eller din hest / pony / hund / kat er du selvfølgelig meget velkommen til at kontakte mig på mail: modernehestehold@live.dk eller mobil 61652717.

Artiklen tilhører Anja Thorup Jensen, og må ikke kopieres, sælges, distribueres eller på anden måde gengives uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Anja Thorup Jensen.

Nu hvor du er færdig med at læse artiklen…
Fortæl mig, hvad du synes! Hvilke tanker satte teksten i gang hos dig? Hvad fik du ud af artiklen? Er der områder du gerne ville have uddybet? Jo mere feedback jeg får fra DIG, jo bedre er mine muligheder for at skrive noget som netop DU syntes er interessant!
Men vær opmærksom på, at jeg ikke længere har tid til at skrive personlige svar til alle. Indimellem kan det godt være at jeg lige kommentere på ét eller andet hvis jeg har tiden til det, men har du specifikke spørgsmål vedr. din egen hest / pony, så kontakt mig på mail eller telefon – måske har jeg et hurtigt svar til dig, eller du kan booke en tid til en konsultation hos mig.

 

23 kommentarer til “Headshaking”

 1. Super god og omfattende artikel!
  Jeg har selv en headshaker, og har været frustreret over at jeg ikke kunne finde flere oplysninger om lidelsen. Men nu har jeg endelig fundet nogle værktøjer som jeg straks vil prøve af i samarbejde med min dyrlæge… Tusind tak for det!

 2. En meget fin artikel, Jeg har en headshaker, som bilver behandlet med kiropraktik, Maja Guldborg forsker i headshaking, har hjulpet min hest meget, han er “næsten” normal igen. Et skift i ridningen har sikkert også gjort noget. Han klør sin næse nogle gange imens vi rider, men det er til at leve med!

 3. Hej Lone, Henny og Eva

  Dejligt at læse I syntes godt om artiklen!

  Til Lone: Jeg håber at du og din dyrlæge har fået noget brugbar information, som har kunnet hjælpe din hest?

  Til Henny: Hvor er det dejligt at læse, at din hest er kommet sig så godt!

  Til Eva: Jeg tror ikke det er blevet undersøgt, om vildtlevende heste kan lide af headshaking – jeg er i hvert fald ikke stødt på noget litteratur om det.

  Med venlig hilsen Moderne Hestehold

 4. Hej
  Tak for lærerig læsning. Jeg har en skøn hingst stillet til min fulde rådighed og hans hovedrysten er desværre blevet værre her i foråret så jeg nu er i start fasen af at skulle gøre noget ved det. Hvor starter man og hvilke muligheder er der? For man kan jo nærmest stadig fare vild i alt det folk ved og måske nærmere overhovedet ikke ved om denne “sygdom”. Hvad vil I råde mig til at gøre?
  Mvh Karina Watson Olsen

 5. Hej Karina.

  Det gør mig ondt at læse, at den vallak du ellers er så heldig at have fået stillet til rådighed, har udviklet Headshaking! Det er en meget frustrerende diagnose at få stillet, netop fordi headshaking er en fællesbetegnelse for en lang række meget forskellige lidelser, som blot har samme symptom –nemlig at hesten ryster på hovedet. Det vil sige, at det kan være meget vanskeligt at finde ud af hvad årsagen til headshakingen er, og derved vanskeligt at løse problemet.

  Jeg vil råde dig til at skrive en så detaljeret dagbog som overhovedet muligt.
  Her skal du notere hvor meget han headshaker i forskellige situationer. Hvordan er hans headshaking afhængigt af vejret – er der forskel på om det er varmt, koldt, blæser, regner, er overskyet, eller om der er klart solskin? Noter også om han fx søger skygge når der er meget sol, læ når det blæser, eller om han søger læ når der er nedbør? Skriv også ned hvad han får at æde –især hvis du laver nogle ændringer af hans kost. Endelig skal du også notere hvordan hans headshaking påvirkes af træningen. Er der forskelle på headshakingen i forskellige gangarter, ved forskelligt tempo, når han trænes med og uden rytter, med eller uden udstyr? Og er der forskel på om han trænes i stærkt sollys, når der er overskyet, når det er blevet mørkt, når det blæser eller når det ikke blæser, når det regner eller ikke regner, når han trænes ude eller inde? Sådan en dagbog kan nemlig give dig og dyrlægen en idé om, hvilke faktorer der påvirker hans headshaking, og dermed hvad der kan være årsagen til headshakingen.
  Optag også noget video af når han headshaker –og meget gerne i forskellige situationer. Det vil kunne hjælpe din dyrlæge, og eventuelle alternative behandler, med at få en idé om hvad headshakingen kan skyldes. –Og er især en fordel, hvis han af én eller anden grund ikke viser headshakingen når dyrlægen/behandleren ser ham.

  Jeg håber meget at dagbogen vil kunne hjælpe dig og din dyrlæge med at finde årsagen til hans Headshaking! Du må meget gerne skrive igen senere, og fortælle om forløbet….! Og du er selvfølgelig også meget velkommen til at skrive igen hvis du har flere spørgsmål ;o)

  – Og hvis der er nogle af Jer mange læsere, som har nogle gode erfaringer I gerne vil dele, er I selvfølgelig meget velkommen til at skrive dem her!!!

  Mange hilsner fra Anja / Moderne Hestehold

 6. Tak for en super god artikel, med mange gode råd og brugbare værktøjer. Anuk, min knabstrupperhoppe, har vist denne form for adfærd, og jeg har ikke kunnet finde ud af hvad der plagede hende, nu har jeg noget at gå videre med. Tak for det!

 7. Dejligt at kunne læse en så god artikel om headshaking. Desværre giver den mig ikke noget nyt at gå efter. Min hoppe begyndte pludseligt i midten af juni 2012 at ryste kraftigt på hovedet. Siden da er det ikke blevet bedre – på trods af at hun fik en lang pause hen over sommeren. Derefter er dyrlægen blevet involveret og det var stadig ikke muligt at finde en fysisk årsag til hendes hovedrysten. I forbindelse med behandling for overfølsomme nerver er hun blevet redet næsten dagligt og det har gjort hendes hovedrysten værre. I sidste uge observerede jeg at hun nu er en anelse hævet hen over panden. Jeg håbede at dette kunne være et symptom som nu kan lede til en diagnose. Desværre er dette ikke tilfældet. Min dyrlæge kan ikke komme på hvad der kan være galt.

  Er der nogen der har set noget lignende? Jeg er bange for, at jeg snart må give op og opgive min dejlige hest.

 8. Hej Julie

  Tak for rosen!

  Men jeg er ked af at læse om din hoppe 🙁

  Jeg har haft givet Equine Touch til flere headshakere, hvor det har haft hjulpet på nogle, men desværre ikke på alle. Men jeg har ikke haft set hævelser hen over panden på nogen af dem, så der kan jeg ikke hjælpe dig… Men jeg håber meget at der måske er nogle andre af Jer læsere som kan hjælpe….!!

 9. Hej Julie
  Jeg kan kun fortælle hvad der virker på min hoppe som også lider voldsomt af head shaking. Vi rider altid med et net for mulen og det gør en verden til forskel. Uden det er hun uridelig og med det på så er der kun noget da vi tidligere på sommeren red forbi rapsmarker i blomst at hun slog med hovedet. Hun er også hævet over panden denne sommer men ved ikke om de er sammenhæng. Hun virker ikke generet af det. I vinters kunne vi ride uden net men så snart foråret kom var den gal igen.
  Håber det lykkes dig at finde en løsning der duer for jer.
  Vh Mette

 10. Tak for en rigtig god artikel! Den bestyrker jo kun at min hest desværre er headshaker.
  Talrige dyrlægeundersøgelser viste at det ikke var allergi eller smerter, men vi fandt ud af at det er meget voldsom lysfølsomhed.
  Han slog så voldsomt med hovedet, at jeg var ved at flyve ud af sadlen, og han fik naturligvis selv ondt i ryggen af det.
  Hvis det kan hjælpe andre, kan jeg fortælle at jeg gav min magnesium fra maj sidste år (efter vi havde lavet diverse undersøgelser), og det gav ligesom mere ro i ham. I år vil jeg starte med magnesium nu her i februar, så det når at få en effekt før sol og varmen kommer.
  Jeg begyndte også at ride kun i grime, hvilket gjorde ham lange mere psykisk rolig, men dog stadig shaker. Derefter fik han “insektnet” fastsat i grimen og nedover næseborene – det hjalp meget. Så købte jeg en fuld maske, så både ører og øjne er dækkede.
  Vi lignede noget fra outerspace når vi kom ridende, men jeg fik en super glad og dejlig hest, der ikke slog noget nær så voldsomt med hovedet. Hvis jeg prøvede at ride uden, slog han straks med hovedet, så det har helt klart hjulpet ham rigtig meget. Hen på efteråret fjernede jeg maskerne, men red stadig i grime.
  Det skal siges at han også havde fuldmaske på når han gik på fold i sommer, dog tog jeg den af efter tusmørke, så han kunne lidt fred for den om natten.
  Så i år er jeg meget spændt på hvordan det bliver når vi tager fat om problemet FØR det starter, og håber sådan at han stadig reagerer positivt på det.
  Venlige hilsner Annette

 11. Hej Annette

  Tak for rosen 🙂
  – Og især tak for at dele dine erfaringer omkring headshaking! Jeg er sikker på at det vil komme mange andre heste og ponyer der lider af headshaking til gode… 🙂

  Jeg håber at du vil skrive igen i løbet af sommeren og fortælle hvordan det går med din hest nu hvor du er så meget på forkant med problemet…

  Mange hilsner fra Anja / Moderne Hestehold

 12. Tak for en rigtig god artikel! Det var virkelig til stor hjælp! Men, jeg rider en hest for en hestehandler, som desværre ikke lige har penge til dyre dyrlæge regninger.
  Alt i alt en rigtig fin hest, springer fantastisk, går rigtig godt og nemt til bidet, har ingen problemer med udstyret eller noget der. Ejeren har tjekket den igennem og fandt ingen tegn på ubehag. Den ryster med hovedet konstant – i boksen, på staldgangen, til spring og dressur og på folden, i mørke, har ingen problemer med vejrtrækning eller noget.
  Det er kommet inden for det sidste år og blev solgt ufatteligt billigt til os så det må have været grunden til at tidligere ejer solgte ham.

  Nu er mit spørgsmål så bare: Hvad kan det skyldes og hvad kan jeg gøre når ejer ikke har penge til dyrlæge?
  Hesten er desuden begyndt at stejle konstant. Den har ingen respekt for piske og når man prøver at sætte sig i respekt er den ligeglad, der er ingen problemer i longe med dette. Kan det at den stejler have noget med hans headshaking at gøre? Hvordan får jeg han til at lade være?

  Mvh. Maibrith 🙂

 13. Hej Maibrith

  Tak for rosen 🙂
  Det glæder mig at læse du har haft glæde af artiklen!

  Hvis hesten ryster med hovedet konstant, vil jeg mene at den oplever én eller anden grad af ubehag. Og at han nu også er begyndt at stejle i forbindelse med ridningen ser jeg som et tydeligt udtryk for at han oplever ubehag i forbindelse med ridningen. Hvad det så er der er årsagen kan jeg desværre ikke hjælpe dig med – som det beskrives i artiklen kan der være utroligt mange forskellige årsager til at heste udvikler headshaking, så det ville være umuligt at komme med nogle gæt på hvad årsagen kunne være uden at have set hesten. Men det kan meget vel tænkes, at der er en sammenhæng mellem hans stejlen og hans headshaking.
  Den eneste måde at få løst problemet på, er at finde ud af hvad der er årsagen til problemet. At prøve at ”opdrage” ham ud af problemet er ikke løsningen. Så det er et problem at ejer ikke har penge til at få undersøgt hesten… Min personlige holdning er, at har man ikke råd til at få dyrlæge til hesten når behovet er der, bør man ikke have hesten! Jeg ved godt at det er en barsk udmelding, men jeg syntes ikke at det andet er ikke fair over for hesten. Jeg ved også godt at det er frustrerende for dig der står på sidelinjen og egentlig bare gerne vil det bedste for en hest som ikke er din egen… Men det eneste jeg egentlig kan råde dig til, er ikke at ride hesten, når nu han så tydeligt viser tegn på ubehag. Og så måske håbe på at ejeren få sparet penge sammen til at få den undersøgt…

  Mange hilsner fra Anja / Moderne Hestehold

 14. tak for den artikel – men er det sådan at når en hest slår eller kaster hovedet op / ned eller til siden, så ER den headshaker ?

  Jeg har fået en pony hjem som gør dette, og jeg er jo begyndt at spekulere over om der faktisk er noget galt og det ikke bare er træning der skal til.

  Han gør det også i longe. Han gør det også i folden, men der ser det bare ud som han er kæk og vil lege….. det er generende ved ridning.

  Han viser ikke tegn på at skjule sig for lys, og jeg synes ikke der er forskel på om vi er i hus, på tur, om solen skinner eller om det blæser – han gør det alligevel.

  Samtidig er han øresky !

  og man kan se det hvis omkring hans øjne.

  Men han virker ellers som en rigtig glad dreng.

  Jeg vil gerne vide om han er headshaker, men det er ligesom om at dyrlægerne så gerne vil udrede årsagen … og det er jeg ikke sikker på jeg vil bruge penge på – hvis han er det, vil jeg måske bare aflevere ham tilbage.

  ???

 15. hej med dig/jer der læser dette gode opslag.

  Jeg har en hoppe jeg købte da hun var omkring 4 år næsten 5 år.

  Hun var kun lige ryttervant, og havde lidt problemer i galoppen, men ikke mere end vi troede at hun ikke havde balance til galoperer. (det gjorde så at hun bukkede, løb utrolig stærk og blev rigtig stiv i hele nakken. ikke noget med at kaste med hovedet)

  Hun har så efter et halvt år haft et hornhindesår, som blev behandlet omhyggeligt. Så fik hun et ansigtssår, som også blev behandlet omhyggeligt. Hun har så haft ca 3 gange med øjet siden, og jeg har behandlet hendes ansigtssår ca 4 gange.

  Efter det sidste gange med øjet, har hun vært megte genert af at hun har kastet med hovedet, vi har troet at det har vært pga øjet og at det har væsket, men nu har dyrlægen og jeg fundet ud af at det ikke virker.

  Hun fungere bedre på at ride unden næseremmene, men stadig med nogle kast med hovedet. Dyrlægen og jeg har snakket meget om hvordan vi kunne hjælpe hende bedst muligt.

  For et stykke tid siden, fin hun lagt bedøvelse i bagge nerver der er ved næseryggen, jeg kan ikke huske hvad nerven hedder. Det gik godt med nerven i venster side af hovedet, dog med lidt spjæt, men ikke allermeredne. Så gik han over til højre, og han nåede ikke at stikke hende, før hun hoppede igen og vendte det hvide ud af øjnene. da vi endelig fik nerverne bedøvet, havde vi en hest vi overhovedet ikke kunne komme til, hun fnøs, kastede med hovedet, og var helt ustyrlig. Vi valgte at bedøve hende, så hun i det mindste kunne få hovedtøj på. hun fik 3 gange bedøvelse, inden at vi kunne ligge det på hende, det vil så sige at alt effekten var væk fra nerverne af. Jeg tog der ud om aftenen, og lagde hovedtøj på hende, og gik en tur, hun kastede overhovedet ikke med hovedet, som hun ellers plejer at gøre når hun er ude eller på tur pga de dyr der havde jeg fået min hest tilbage igen.
  Dagen efter var det galt igen, og hun kastede stadig med hovedet. Jeg kontaktet dyrlægen og vi fik en god snak om hvad der kunne gøres og ikke. Han sagde så at der var fundet en ny metode med at man lagde noget ind omrking nerven. Han skulle bare lige undersøge hvad det ville koste at lave. Det blev så dyrt at det ikke kunne betale sig, at få lavet. Da der var så små chancer om det virkede eller ikke.

  Hun er meget plaget af den nerve der går ned på næseryggen, og vi har alle føler ude. Vi har snakket om opration, ved at skære mere plads til nerven eller af skære nerven helt over. Dog vil det sige at hun midster en smule førlighed i højer side, men det er et meget stort sats at tage. Enten kan det forværre situationen, og hun skal aflives eller hun kommer ud på den anden side og hun bliver hende selv igen. Hele natte i nat har jeg ikke sovet, men tænkt på hvad jeg kan gøre for at min lille prinsesse får det godt igen.

  Dyrlægen siger selv at hun tydeligvis har ondt, og at vi skulle gøre noget i en fart.
  Er der nogle gode råd og er der nogle der har fået nerveskåret en hest, som har haft det lidt ligesom min.

  Jeg er meget i vildrede og jeg føler lidt at min lille hest står mellem liv eller død lige nu.

  Håber at der er nogle som kender til den opration og kan forklare mig alle detaljerne.

  Kærlig hilsen en bekymrende mor.

 16. Hej Michele, hvordan er det gået din hest, min er opereret i jan 2014, og har nu fået stærkt tilbagefald i jan 2015

 17. Tak for en god artikel.
  Jeg har denne skønne DV vallak som jeg har haft siden han kom ud af sin mor. Jeg har læst og observeret ham igennem hele hans liv i 7 år, selv tilredet ham startet stævner mm. Aldrig nogensinde har han vist tegn på headshaking. Tidligt forår 2016 låner jeg ham ud og i begyndelsen går alt godt, men som foråret rigtig begynder komme de første problemer som lidt rysten på hovedet. I starten troede vi at det var fluer/tænder/udstyr/smerte men da alt det var udelukket i løbet af sommeren og han var helt umulig at ride og hans adfærd havde ændret sig på folden os, tog jeg ham med op på hestekinikken og han blev undersøgt i hoved og hale. Intet viste noget og jeg skulle vente et par uger fra svar fra blodprøven. Vi tog hjem med en masse allerginedstillende medicin og noget som skulle berolig nerverne. I de to uger han fik medicin var der ingen ændring Da svarene kom fra blodprøven lå han på et 5 tal for BØG og et 5 tal for HUSFLUER. Skalaen er fra 0-5. Dyrlægen vurderet at den eneste udvej var en allergivacine. Jeg har nu givet ham vaccine i 4 mdr og vi er nu i januar måned hvor efter min optik skullet der hverken være BØG eller HUSFLUER nu…?! Og han headshaker stadig på fold og under ridning.
  Jeg er nu begyndt et forløb hvor jeg kun rider ham når det er mørkt og med svagt kunstigt lys. Det er en hel fantastisk forandring og jeg kan ride ham, han kan stå bundet uden jeg skal være bange for at han hænger sig i kæderne når jeg strigler ham. Det er stadig tidlig i forløbet med ridningen men jeg har et lille håb om at finde en løsning på problemet når det er lyst. Div masker osv er afprøvet uden held. Jeg ved at han er meget lysfølsom og Nu er jeg ude i at få skaffet en form for solbriller til ham, men det er ikke verdens nemmeste..
  Andre gode gåd modtages rigtig gerne

  Mvh Joan

 18. Hej Alle
  Fantastisk artikler at læse.
  Jeg har lige været ud for at købe en islænder hest, hvor vi startede med at longere heste og alt gik godt.
  Så skulle jeg prøve en tur hvor vi først skridtet rund på en bane, så lidt mere fart på og her gik alt også godt, så gik turen ud fra folden så gik der ikke lang tid før at hesten begyndte at slå med hoved op og ned, så tænker jeg hvad kan der være galt, er det bidet der genere eller hvad er der nogle som har nogle forslag.
  P.s. da vi kom hjem der prøvede jeg at nusse den ved munden der hvor bidet havde siddet og der kunne jeg se at den regerede ligesom om at det generede den.

  mvh
  Arno

 19. Kære alle,

  Jeg har læst mig frem til at man kan købe en “maske”, der virker som en slags solbriller til hesten. Det er ikke den kønneste anordning, men jeg vil tro at man vil gøre alt for at hjælpe hesten, hvis den generes af sollyset.
  Hjemmesiden hedder horsemask.com
  Det er en amerikansk side, og der er en vejledning til hvordan man bestiller masken derinde. Jeg har ikke selv prøvet at bestille derinde fra, og jeg er derfor ikke klar over om der er særlig forholdsregler, når det er uden for EU.
  Hvis nogen har erfaring med masken hører jeg meget gerne fra Jer.

  De bedste hilsner
  Sussie

 20. Sikke en god artikel Jeg har en Welsh pony hoppe som får tics i regnvejr. Som om regnen gør ondt, hun prøver desperat at gemme hovedet. Der er intet i ridning. Rider dog ikke i regnvejr. Men på fold osv er hun så plaget desværre.
  Kiropraktik, kst, massage og kolloidt sølv er afprøvet. Jeg tænker nervesmerte, hvad kan man dog gøre for hende der?

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *