Lovgivning

Artikler vedrørende lovgivning

Har din hest/pony et pas?

Vidste du, at der d. 1. januar 2010 trådte en ny lov i kraft, som betyder at alle heste og ponyer skal have et pas? Og at passet skal indeholde medicinsider?

Klik her for at læse mere om pas til heste og ponyer

Fyrværkeri og heste.

Hvordan har din hest/pony det med nytårets fyrværkeri?

Klik her for at læse mere om fyrværkeri og heste

Lovgivning vedrørende lov om hold af heste

Bekendtgørelse nr 1746 af 30/11/2020 om bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af heste.

Skrivelse nr. 54 af 10. oktober 2008 om bekendtgørelse om udegående heste.

Bekendtgørelse nr. 643 af 25. juni 2008 om ansvarsforsikring af løsgående heste.

Lovgivning vedrørende Dyrevelfærdsloven

LOV nr. 133 af 25. februar 2020, Lov om dyrevelfærd (dyrevelfærdsloven).

Bekendtgørelse nr. 20 af 11. januar 2018. Bekendtgørelse af dyreværnsloven.

Bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr.

Lovgivning vedrørende lov om hold af dyr

Bekendtgørelse nr. 38 af 15. januar 2020. Bekendtgørelse af lov om hold af dyr.

Bekendtgørelse nr. 83 af 27. januar 2010 om inseminering af heste.

Lovgivning vedrørende slagtning og aflivning

Bekendtgørelse nr. 258 af 8. marts 2013. Bekendtgørelse af lov om forbud mod slagtning og aflivning af drægtige produktionsdyr og heste i den sidste tiendedel af drægtighedsperioden.

Lovgivning vedrørende identifikation af heste, samt transport, indførsel, udførsel, import og eksport af heste.

Bekendtgørelse nr. 28 af 31. marts 1971 af europæisk konvention af 13. december 1968 om beskyttelse af dyr under international transport.

Vejledning nr. 145 af 21. december 2006 om rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter mv.

Teknisk forskrift nr. 10136 af 21. november 2006 om transport af levende dyr til søs.

Bekendtgørelse nr. 23 af 14. januar 2009 om visse forhold vedrørende betinget frakendelse af retten til at beskæftige sig med erhvervsmæssig transport af dyr.

Lovgivning vedrørende miljøbeskyttelse

Bekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019. Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).

Lovgivning vedrørende læhegn

Bekendtgørelse nr. 26 af 4. januar 2017. Bekendtgørelse af lov om læhegn og tilskud til læplantning.

Lov nr. 15 af 14. januar 1998. Lov om ændring af lov om læhegn og tilskud til læplantning.

Lovgivning vedrørende vandløb og vådområder

Bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019. Bekendtgørelse af lov om vandløb (Vandløbsloven).

Lovgivning vedrørende fyrværkeri

Bekendtgørelse nr. 2 af 3. januar 2019. Bekendtgørelse af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.

Bekendtgørelse nr. 1093 af 8. oktober 2014 om ændring af bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.

Bekendtgørelse nr. 1424 af 16. december 2009 om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *