dyrevelfærd

Adfærdsparametre i forbindelse med vurderingen af dyrevelfærd.

Af: Anja Thorup Jensen For at få en realistisk vurdering af dyrs velfærd er det nødvendigt både at undersøge adfærdsindikatorer, fysiologiske indikatorer, morfologiske indikatorer, miljøindikatorer, dyrenes helbredstilstand, samt interaktionerne imellem dem. Ændringer af adfærden er en af de første tilkendegivelser af, at et dyrs opfattelse af dets omgivelser ændres. De adfærdsmæssige reaktioner er udtryk for […]

Adfærdsparametre i forbindelse med vurderingen af dyrevelfærd. Read More »

Fysiologiske parametre i forbindelse med vurderingen af dyrevelfærd.

Af: Anja Thorup Jensen For at få en realistisk vurdering af dyrs velfærd er det nødvendigt både at undersøge adfærdsindikatorer, fysiologiske indikatorer, morfologiske indikatorer, miljøindikatorer, dyrenes helbredstilstand, samt interaktionerne imellem dem. Hvis et dyrs indre tilstand ændres i negativ retning, vil der forekomme et regulatorisk respons. Et sådant respons kan kontrollere tilstanden ved hjælp af

Fysiologiske parametre i forbindelse med vurderingen af dyrevelfærd. Read More »

Morfologiske parametre i forbindelse med vurderingen af dyrevelfærd.

Af: Anja Thorup Jensen For at få en realistisk vurdering af dyrs velfærd er det nødvendigt både at undersøge adfærdsindikatorer, fysiologiske indikatorer, morfologiske indikatorer, miljøindikatorer, dyrenes helbredstilstand, samt interaktionerne imellem dem. Domesticering af dyr kan resultere i ændringer af både deres adfærd, fysiologi og morfologi. For eksempel ser man hos mange domesticerede arter en vægtreduktion

Morfologiske parametre i forbindelse med vurderingen af dyrevelfærd. Read More »

Miljø parametre i forbindelse med vurderingen af dyrevelfærd.

Af: Anja Thorup Jensen For at få en realistisk vurdering af dyrs velfærd er det nødvendigt både at undersøge adfærdsindikatorer, fysiologiske indikatorer, morfologiske indikatorer, miljøindikatorer, dyrenes helbredstilstand, samt interaktionerne imellem dem. Dyrs velfærd trues, hvis de holdes i et miljø, som de pga. deres genetiske baggrund, har vanskeligt ved at tilpasse sig. Men at leve

Miljø parametre i forbindelse med vurderingen af dyrevelfærd. Read More »

Dyrenes helbredstilstand i forbindelse med vurderingen af velfærd.

Af: Anja Thorup Jensen For at få en realistisk vurdering af dyrs velfærd er det nødvendigt både at undersøge adfærdsindikatorer, fysiologiske indikatorer, morfologiske indikatorer, miljøindikatorer, dyrenes helbredstilstand, samt interaktionerne imellem dem. Et dyrs almene sundhedstilstand er en parameter der i reglen ikke volder problemer da sygdom, skader og andre fysiske tegn på en dårlig helbredstilstand

Dyrenes helbredstilstand i forbindelse med vurderingen af velfærd. Read More »

Hvilken betydning har det for en velfærdsvurdering kun at måle på én enkelt eller få parametre?

Af: Anja Thorup Jensen For at få en realistisk vurdering af dyrs velfærd er det nødvendigt både at undersøge adfærdsindikatorer, fysiologiske indikatorer, morfologiske indikatorer, miljøindikatorer, dyrenes helbredstilstand, samt interaktionerne imellem dem. For at få en realistisk vurdering af velfærden, er det som sagt nødvendigt at tage højde for alle de forskellige faktorer der påvirker dyrene,

Hvilken betydning har det for en velfærdsvurdering kun at måle på én enkelt eller få parametre? Read More »