Hvilken betydning har det for en velfærdsvurdering kun at måle på én enkelt eller få parametre?

Af: Anja Thorup Jensen For at få en realistisk vurdering af dyrs velfærd er det nødvendigt både at undersøge adfærdsindikatorer, fysiologiske indikatorer, morfologiske indikatorer, miljøindikatorer, dyrenes helbredstilstand, samt interaktionerne imellem dem. For at få en realistisk vurdering af velfærden, er det som sagt nødvendigt at tage højde for alle de forskellige faktorer der påvirker dyrene, […]

Hvilken betydning har det for en velfærdsvurdering kun at måle på én enkelt eller få parametre? Read More »