miljøindikatorer

Miljø parametre i forbindelse med vurderingen af dyrevelfærd.

Af: Anja Thorup Jensen For at få en realistisk vurdering af dyrs velfærd er det nødvendigt både at undersøge adfærdsindikatorer, fysiologiske indikatorer, morfologiske indikatorer, miljøindikatorer, dyrenes helbredstilstand, samt interaktionerne imellem dem. Dyrs velfærd trues, hvis de holdes i et miljø, som de pga. deres genetiske baggrund, har vanskeligt ved at tilpasse sig. Men at leve

Miljø parametre i forbindelse med vurderingen af dyrevelfærd. Read More »