Lovgivning vedrørende miljøbeskyttelse

Bekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 af lov om miljøbeskyttelse. Bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2006 om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Bekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse m.v. af […]

Lovgivning vedrørende miljøbeskyttelse Read More »