Lovgivning vedrørende dyreværnsloven

Bekendtgørelse nr. 1343 af 4. december 2007 af dyreværnsloven. Lov nr. 499 af 12. juni 2009 om ændring af dyreværnsloven. Lov nr. 500 af 12. juni 2009 om ændring af dyreværnsloven og forskellige andre love. Bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr. Bekendtgørelse nr. 583 af 6. juni 2007 […]

Lovgivning vedrørende dyreværnsloven Read More »