Morfologiske parametre i forbindelse med vurderingen af dyrevelfærd.

Af: Anja Thorup Jensen For at få en realistisk vurdering af dyrs velfærd er det nødvendigt både at undersøge adfærdsindikatorer, fysiologiske indikatorer, morfologiske indikatorer, miljøindikatorer, dyrenes helbredstilstand, samt interaktionerne imellem dem. Domesticering af dyr kan resultere i ændringer af både deres adfærd, fysiologi og morfologi. For eksempel ser man hos mange domesticerede arter en vægtreduktion […]

Morfologiske parametre i forbindelse med vurderingen af dyrevelfærd. Read More »