Lovgivning vedrørende identifikation af heste, samt transport, indførsel, udførsel, import og eksport af heste.

Bekendtgørelse nr. 28 af 31. marts 1971 af europæisk konvention af 13. december 1968 om beskyttelse af dyr under international transport.

Bekendtgørelse nr. 269 af 22. april 1992 om omsætning af hovdyr.

Bekendtgørelse nr. 808 af 28. september 1992 om ændring af bekendtgørelse om omsætning af hovdyr.

Bekendtgørelse nr. 772 af 13. september 2002 om ændring af bekendtgørelse om omsætning af hovdyr.

Meddelelse nr. 13019 af 27. april 1993 vedrørende bestemmelser om beskyttelse af dyr under transport til/fra tredjelande.

Bekendtgørelse nr. 566 af 5. juli 1999 om avlsmæssige betingelser for omsætning af hovdyr.

Bekendtgørelse nr. 1482 af 15. december 2009 om ændring af bekendtgørelse om avlsmæssige betingelser for omsætning af hovdyr.

Bekendtgørelse nr. 774 af 29. august 2001 om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr.

Bekendtgørelse nr. 913 af 30. august 2006 om ændring af bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr.

Bekendtgørelse nr. 1728 af 21. december 2006 om uddannelse i transport af dyr.

Bekendtgørelse nr. 1729 af 21. december 2006 om beskyttelse af dyr under transport.

Bekendtgørelse nr. 846 af 7. september 2009 om ændring af bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport.

Bekendtgørelse nr. 1381 af 17. december 2009 om ændring af bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport.

Vejledning nr. 145 af 21. december 2006 om rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter mv.

Teknisk forskrift nr. 10136 af 21. november 2006 om transport af levende dyr til søs.

Bekendtgørelse nr. 23 af 14. januar 2009 om visse forhold vedrørende betinget frakendelse af retten til at beskæftige sig med erhvervsmæssig transport af dyr.

Bekendtgørelse nr. 1448 af 15. december 2009 om identifikation af dyr af hesteslægten.

Bekendtgørelse nr. 435 af 27. april om ændring af bekendtgørelse om identifikation af dyr af hesteslægten.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *