Lovgivning

Artikler vedrørende lovgivning

Har din hest/pony et pas?

Vidste du, at der d. 1. januar 2010 trådte en ny lov i kraft, som betyder at alle heste og ponyer skal have et pas? Og at passet skal indeholde medicinsider?

Klik her for at læse mere om pas til heste og ponyer

Fyrværkeri og heste.

Hvordan har din hest/pony det med nytårets fyrværkeri?

Klik her for at læse mere om fyrværkeri og heste

Lovgivning vedrørende lov om hold af heste

Lov nr. 528 af 6. juni 2007 om hold af heste.

Lov nr. 315 af 30. april 2008 om ændring af lov om hold af heste.

Bekendtgørelse nr. 643 af 25. juni 2008 om ansvarsforsikring af løsgående heste.

Bekendtgørelse nr. 1005 af 9. oktober 2008 om udegående heste.

Skrivelse nr. 54 af 10. oktober 2008 om bekendtgørelse om udegående heste.

Bekendtgørelse nr. 1016 af 21. oktober 2008 om loftshøjden i hestestalde.

Lovgivning vedrørende dyreværnsloven

Bekendtgørelse nr. 1343 af 4. december 2007 af dyreværnsloven.

Lov nr. 499 af 12. juni 2009 om ændring af dyreværnsloven.

Lov nr. 500 af 12. juni 2009 om ændring af dyreværnsloven og forskellige andre love.

Bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr.

Bekendtgørelse nr. 583 af 6. juni 2007 om slagtning og aflivning af dyr.

Bekendtgørelse nr. 1358 af 15. december 2009 om stikprøvekontrol af velfærd for landbrugsdyr og for heste, som ikke holdes med henblik på landbrugsmæssige formål.

Lovgivning vedrørende lov om hold af dyr

Lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr.

Lov nr. 105 af 20. februar 2006 om ændring af lov om hold af dyr og lov om dyrlæger.

Bekendtgørelse nr. 7 af 9. januar 2009 om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr.

Bekendtgørelse nr. 83 af 27. januar 2010 om inseminering af heste.

Lovgivning vedrørende slagtning og aflivning

Lov nr. 269 af 21. april 2004 om forbud mod slagtning og aflivning af drægtige produktionsdyr og heste i den sidste tiendedel af drægtighedsperioden.

 

Lovgivning vedrørende identifikation af heste, samt transport, indførsel, udførsel, import og eksport af heste.

Bekendtgørelse nr. 28 af 31. marts 1971 af europæisk konvention af 13. december 1968 om beskyttelse af dyr under international transport.

Bekendtgørelse nr. 269 af 22. april 1992 om omsætning af hovdyr.

Bekendtgørelse nr. 808 af 28. september 1992 om ændring af bekendtgørelse om omsætning af hovdyr.

Bekendtgørelse nr. 772 af 13. september 2002 om ændring af bekendtgørelse om omsætning af hovdyr.

Meddelelse nr. 13019 af 27. april 1993 vedrørende bestemmelser om beskyttelse af dyr under transport til/fra tredjelande.

Bekendtgørelse nr. 566 af 5. juli 1999 om avlsmæssige betingelser for omsætning af hovdyr.

Bekendtgørelse nr. 1482 af 15. december 2009 om ændring af bekendtgørelse om avlsmæssige betingelser for omsætning af hovdyr.

Bekendtgørelse nr. 774 af 29. august 2001 om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr.

Bekendtgørelse nr. 913 af 30. august 2006 om ændring af bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr.

Bekendtgørelse nr. 1728 af 21. december 2006 om uddannelse i transport af dyr.

Bekendtgørelse nr. 1729 af 21. december 2006 om beskyttelse af dyr under transport.

Bekendtgørelse nr. 846 af 7. september 2009 om ændring af bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport.

Bekendtgørelse nr. 1381 af 17. december 2009 om ændring af bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport.

Vejledning nr. 145 af 21. december 2006 om rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter mv.

Teknisk forskrift nr. 10136 af 21. november 2006 om transport af levende dyr til søs.

Bekendtgørelse nr. 23 af 14. januar 2009 om visse forhold vedrørende betinget frakendelse af retten til at beskæftige sig med erhvervsmæssig transport af dyr.

Bekendtgørelse nr. 1448 af 15. december 2009 om identifikation af dyr af hesteslægten.

Bekendtgørelse nr. 435 af 27. april om ændring af bekendtgørelse om identifikation af dyr af hesteslægten.

Lovgivning vedrørende miljøbeskyttelse

Bekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 af lov om miljøbeskyttelse.

Bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2006 om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v.

Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Bekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Bekendtgørelse nr. 717 af 2. juli 2009 om ændring af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v.

Lovgivning vedrørende læhegn

Bekendtgørelse nr. 17 af 18. januar 1996 af lov om læhegn og tilskud til læplantning.

Lov nr. 15 af 14. januar 1998 om ændring af lov om læhegn og tilskud til læplantning.

Lovgivning vedrørende vandløb og vådområder

Bekendtgørelse nr. 927 af 24. september 2009 af lov om vandløb.

Bekendtgørelse nr. 604 af 14. juni. 2007 om tilskud til anlæg af vådområder.

Lovgivning vedrørende fyrværkeri

Bekendtgørelse nr. 1424 af 16. december 2009 om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.

Bekendtgørelse nr. 1093 af 8. oktober 2014 om ændring af bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.