Hvor bevidste er heste -kan de tænke, føle, og vise empati?

Af Anja Thorup Jensen

At heste ikke har en bevidsthed / ikke er i stand til at tænke, er en holdning der kan være meget bekvem, da et individ der ikke har en bevidsthed, og ikke er i stand til at tænke, ikke stiller krav til vores samvittighed. Men for en meget stor del af de mennesker der har med heste at gøre, er det formentlig netop hestens ”mind”, eller dens bevidsthed, der er én af de primære årsager til at vi holder af at arbejde med hestene.

Ser vi lidt nærmere på begrebet ”bevidsthed”, så er der flere niveauer af bevidsthed:

  • Det første niveau kan betegnes som ”ikke værende bevidstløs”. Dvs. at være i stand til at respondere på forskellige former for sensorisk stimulation, som berøring, lyde, synsindtryk, lugte osv. Der er ikke tvivl om at heste er modtagelige for sanseindtryk – de er bevidste og i stand til at opfatte og reagere på forskellige stimuli.
  • Det næste niveau involverer en mere analytisk bevidsthed. At være i stand til at lære, at huske, at have hensigter / formål, at have tro / tiltro, at være i stand til at tænke (selv hvis dette gøres uden menneskets sprog), og til at reagere rationelt og bruge symboler på en simpel måde. Ikke alene blandt heste-elskere, men også blandt etologer og kognitive psykologer, er der generel enighed om at heste (og andre højere pattedyr) er i stand til dette.
  • Det tredje niveau af bevidsthed involverer bevidsthed om ens egen og andres bevidsthed. Dvs. om hesten er i stand til at tænke på sig selv i en form som ”Her er jeg”? Om hesten er bevidst om at andre er bevidste om den? Om hesten kan forudsige hvad andre tænker om den og reagere rationelt herpå? Om hesten har en ide om fremtiden? Og om den kan lave planer for fremtiden / prøve at ændre den?

Hvad hvis heste både er bevidste om dem selv, om andre, og om andres bevidsthed? Er de så også i stand til at føle / vise empati?

Jo mere empatisk et menneske er, jo bedre er vedkommende til at opfatte / fornemme andres optræden og udtryk, og derigennem fornemme hvordan de har det.

Det virker næsten utænkeligt, at heste – som jo er hypersensitive med hensyn til kropssprog. Som hurtigt og effektivt aflæser de øvrige flokmedlemmers sindstilstand. Og som også meget hurtigt fornemmer hvornår et menneske (som endda er en helt anden art end hesten selv) er nervøs, ikke skulle være empatiske.

Hvis vi antager at heste er empatiske, så indikere det, at heste ikke alene har en bevidsthed om andres fysik og bevidsthed, men også om deres følelser.

Der er altså talrige eksempler der indikere at heste har en bevidsthed, er i stand til at tænke, har følelser, har en fornemmelse for fortid og fremtid, er empatiske, osv. Endvidere ved vi også, at heste har meget forskellige personligheder, og at det kan være meget individuelt hvilke situationer de syntes om og ikke syntes om. Det vil sige, at heste ikke kan siges udelukkende at være styret af instinkter, og at heste ikke kan siges at være blottet for enhver rationel tanke og basale følelser. Og hvis der er blot den mindste chance for at heste har mentale og følelsesmæssige behov, bør vi gå ud fra at dette er tilfældet, indtil andet er bevist.

Det vil sige, at vi ikke alene bør tage hensyn til hestenes fysiske behov, men også til deres mentale, følelsesmæssige og sociale behov i vores måde at holde, og arbejde med, heste på!

Artiklen tilhører Anja Thorup Jensen, og må ikke kopieres, sælges, distribueres eller på anden måde gengives uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Anja Thorup Jensen.

TIP!
Hvis du vil vide mere om hestes bevidsthed, om hvorvidt de kan tænke, føle og vise empati, og om hvorvidt de har en fornemmelse af fortid og fremtid, så er online-kurset ” Optimalt Hestehold – Hvad er optimalt hestehold for dig? Og for din hest?” lige noget for dig!

Nu hvor du er færdig med at læse artiklen vil jeg opfordre dig til to ting:
1. Del artiklen med dine venner.
Brug “Share/Save-knappen” til at sende andre et link til denne artikel, hvis du tror at de også vil være interesseret i at læse den.
2. Skriv en kommentar herunder.
Fortæl mig, hvad du synes! Hvad satte teksten i gang af tanker for dig? Hvad fik du ud af artiklen? Jo mere feedback jeg får fra DIG, jo bedre er mine muligheder for at skrive noget som netop DU syntes er interessant!!!

 

Share

{ 9 comments… read them below or add one }

Leave a Comment