Hvordan ser heste verden?

Af: Anja Thorup Jensen

øje2For et par dage siden havde jeg besøg af en fyr, som ikke er vant til at omgås heste. Mens har var her skulle jeg have flyttet en flok heste fra en fold til en anden, og det ville han gerne hjælpe med. På vores vej fra den ene fold til den anden skulle vi blandt andet forbi en lille skov, og jeg tror at det især var her, at han virkelig lagde mærke til hvor stor forskel der er på heste og på for eksempel hunde eller katte. For som han bagefter sagde; ”Det må altså ikke være sjovt at være hest, og altid skulle være på vagt for ikke at blive spist”. For selv om alle hestene gik stille og roligt ved siden af ham, og han på ingen måde havde problemer med at håndtere dem, på trods af hans manglende erfaring med heste, så havde han alligevel bemærket at hestene var meget ”på vagt” og opmærksomme på deres omgivelser –især da vi passerede skoven, og deres udsyn var begrænset. Og han har jo fuldstændig ret i, at heste opfatter verden helt anderledes end de dyr han er vant til at omgås gør –og helt anderledes end vi gør. Men hvordan ser hesten så verden?

Vi ved at hestens øjne er blandt de største, hos alle nulevende pattedyr. Det fortæller os at hesten får en meget stor del af sin information om dens omgivelser via øjet. Ud fra øjnenes placering på hovedet ved vi også, at heste kan se det der er foran den med begge øjne, mens den kan se det der er på dens højre side med højre øje, og det der er på dens venstre side med venstre øje. Kun et smalt område bag ved hesten, samt et lille område lige foran den, er blindt.

Man har også undersøgt koncentrationen af synsceller i hestenes øjne, og har derved fundet ud af, at heste er langsynede når de bruger synsfeltets øvre og nedre yderpunkter, mens synsfeltets centrum er fokuserende på en mellemlang afstand. I den centrale del af nethinden er koncentrationen af synsceller størst, og synet er derfor mest detaljeret i dette område. I alle dele af hestens synsfelt, er øjet yderst følsomt over for bevægelse, hvilket hjælper hesten med at opdage kamuflerede rovdyr. Til gengæld kan heste have vanskeligt ved at identificere objekter der er helt stillestående. Det betyder også, at heste godt kan have vanskeligt ved at ”se” os, hvis vi står helt stille, og kan også være med til at forklare, hvorfor heste nogle gange løber direkte ind i et menneske der står stille foran hesten. Specielt hvis man omgås heste som af den ene eller anden grund er lidt ophidsede, skal man være opmærksom på ikke at stå helt stille, da hestene så meget nemt kan ”overse” en.

Modsat menneskets runde synsfelt er hestenes synsfelt meget bredere og knap så dybt. Det kan nærmest sammenlignes med et filmlærred, der går næsten hele vejen rundt om kroppen. På grund af øjnenes opbygning, samt deres placering på hovedet, har hesten således et meget stort og bevægelsesfølsomt synsfelt, der gør den i stand til at opdage potentielle farer i god tid.

Hestens dagsyn svarer nogenlunde til menneskets, men dens natsyn er bedre end vores. Det skyldes for det første, at hestens øjne er meget store, og der derfor kommer mere lys ind. Men herudover har en del af hestens nethinde også lysreflekterende pigmenter (tapetum lucidum), hvilket betyder at hestens øjne kan udnytte lyset meget bedre, og hesten har derfor nemmere ved at se, selv under meget dårlige lysforhold. At hesten således ser godt, både om dagen og om natten, er en kæmpe fordel for den, da heste jo både har aktive perioder om dagen og om natten, og da det er yderst vigtigt at hestene også vil kunne opdage fare om natten. Men det er også vigtigt at vi er opmærksomme på, at det tager længere tid for heste at omstille sig fra lys til mørke og omvendt, end det gør for mennesker. Dette betyder blandt andet, at heste nemmere bliver blændet at kraftigt lys end vi gør, og er også med til at forklarer hvorfor heste i reglen ikke bryder sig om at bevæge sig mellem mørke og lyse kontraster.

Hestens farvesyn menes at være meget lig vores, idet heste har nogenlunde de samme farvesensitive tap celler som os. Diskriminationsforsøg til belysning af hestens farvesyn har da også vist, at heste i hvert fald kan skelne mellem farverne gul, grøn, blå og rød.

Artiklen tilhører Anja Thorup Jensen, og må ikke kopieres, sælges, distribueres eller på anden måde gengives uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Anja Thorup Jensen.

TIP!
Hvis du vil vide mere om hestens sanser, og hestens måde at opfatte verden på, så er online-kurset ” Optimalt Hestehold – Hvad er optimalt hestehold for dig? Og for din hest?” lige noget for dig!

Nu hvor du er færdig med at læse artiklen vil jeg opfordre dig til to ting:
1. Del artiklen med dine venner.
Brug “Share/Save-knappen” til at sende andre et link til denne artikel, hvis du tror at de også vil være interesseret i at læse den.
2. Skriv en kommentar herunder.
Fortæl mig, hvad du synes! Hvad satte teksten i gang af tanker for dig? Hvad fik du ud af artiklen? Jo mere feedback jeg får fra DIG, jo bedre er mine muligheder for at skrive noget som netop DU syntes er interessant!!!

Share

{ 4 comments… read them below or add one }

Leave a Comment