At være den leder hesten respektere…

Af: Anja Thorup Jensen

Når vi har med heste at gøre, er vores evne til at håndtere dem på en empatisk og indfølende måde altafgørende for et samarbejde, som både er til glæde for hest og menneske. Men da vi som rovdyr, og heste som flugtdyr, har hver vores måde at leve på, og hver vores måde at opfatte verden på, har vi meget forskellige forudsætninger for at forstå hinanden. Så hvordan er det lige, at vi i praksis udviser gode ”lederevner” over for hesten? Og er det overhovedet nødvendigt at optræde som leder? Eller er det muligt at have et ligeværdigt og demokratisk forhold til hesten?

I denne forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at hos heste er hierarkiet/rangordnen med til at skabe ro og stabilitet i flokken. Hvis ikke hestene er fuldstændigt afklaret med, hvor de står i forhold til hinanden, giver det stress og uro. Det samme gælder i forholdet mellem heste og mennesker. Hvis ikke begge parter er afklaret med hvor de står i forhold til hinanden resultere det i usikkerhed, forvirring, stress og frustration hos begge parter. I forbindelse med menneske-hest-relationer kan endvidere resultere i yderst farlige situationer.

At påtage sig det ansvar det er, at være leder for hesten, er altså en helt basal måde at drage omsorg for hesten på, og sikre dens behov for tryghed og sikkerhed. Det er derfor vigtigt at vi, når vi er sammen med heste, sørger for at både vi og hestene ved, hvor vi står i forhold til hinanden.

Men det betyder ikke at vi skal dominere hesten – tværtimod! Hos heste er rangordnen i høj grad baseret på familier og venskaber. Det er naturligt at føllet følger hoppen. Og selv om åringer og toåringer er blevet mere selvstændige og eventyrlystne, så er de stadig tilbøjelige til at følge moderhoppen, hvis hun pludselig bevæger sig væk. Ud over familiebåndene, knytter heste også meget stærke venskabsbånd. Hos så godt som alle vennepar ser man, at den ene er modigere end den anden, og at den mindre modige har en tendens til at følge sin ven. Derved bliver den modige ikke alene leder for sin egen familie, men også for sin ven, og dennes familie.  Det vil sige, at en hesteflok i reglen vil være ledet af en ældre hoppe, som de øvrige heste stoler på og har tillid til, og som de derfor frivilligt vælger at følge.

Så når vi gerne vil have at vores hest er lydhør over for os, respektere os, og følger os i tempo og retning, skal vi opføre os på en måde, som gør at hesten får tillid til os, og stoler på vores dømmekraft og håndtering af enhver situation.

Det som heste især registrere er vores kropssprog, samt indre ro og styrke -og det er derfor også dét, som vi i høj grad bør koncentrere os om. Hvis hesten har tillid til dig, vil den lytte til/observere dig, og afvente din vurdering af situationen. Har hesten derimod ikke tillid til dig, vil den forblive urolig og anspændt, og vil måske endda stikke af, eller kæmpe for at komme ud af situationen, for på den måde at forsøge at ”redde” sig selv. En tilspidset situation giver derfor et ret godt billede af hvor meget tillid til, og respekt for dig, hesten nære.

Hvis vi oplever, at vi gang på gang må sætte grænser for hesten og opdrage den, er det ligeledes et tydeligt tegn på at hesten ikke respektere os, ikke har tillid til os, og ikke respektere os som leder. I en hesteflok er det typisk blandt de heste der er nederst i hierarkiet man ser mest uro. Det skyldes at de prøver at opnå en højere placering i hierarkiet. Og det er det samme der sker når vi hele tiden skal ”diskutere” med hesten – hesten vil hele tiden prøve os af i forsøget på at afgøre hvem der leder hvem, eller hvem der ”tager ansvaret” for hvem, om man vil.

I forbindelse med lederskab er det yderst vigtigt at være bevidst om, at det at være autoritær ikke er det sammen som at have autoritet. Autoritet er en status som hesten giver dig, ved frivilligt at vælge dig som leder, fordi den har erfaret at den kan stole på dig og din dømmekraft!

Artiklen tilhører Anja Thorup Jensen, og må ikke kopieres, sælges, distribueres eller på anden måde gengives uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Anja Thorup Jensen.

TIP!

Hvis du vil vide mere om hestens sanser, om hvordan heste opfatter verden, og om hvordan de kommunikere med hinanden. Og hvis du også gerne vil vide mere om hvordan hestenes flokstruktur er bygget op, og om hvordan hestenes rangorden etableres og vedligeholdes, så er online-kurset ” Optimalt Hestehold – Hvad er optimalt hestehold for dig? Og for din hest?” lige noget for dig!

Nu hvor du er færdig med at læse artiklen vil jeg opfordre dig til to ting:

1. Del artiklen med dine venner.

Brug “Share/Save-knappen” til at sende andre et link til denne artikel, hvis du tror at de også vil være interesseret i at læse den.

2. Skriv en kommentar herunder.

Fortæl mig, hvad du synes! Hvad satte teksten i gang af tanker for dig? Hvad fik du ud af artiklen? Jo mere feedback jeg får fra DIG, jo bedre er mine muligheder for at skrive noget som netop DU syntes er interessant!!!

Share

{ 6 comments… read them below or add one }

Leave a Comment